Rydyn ni'n siarad Cymraeg

Dylunio graffig a Ffotograffiaeth 

Rydyn ni wedi gweithio ar lawer o prosiectau dwyieithog dros y deng mlynedd diwethaf, i ddylunio wefannau, posteri, taflenni ag ati. Os ydych chi eisiau gweithio ar eich prosiect trwy gyfrwng y Gymraeg, galwch ar 01633 674418, a gofynnwch am Rhys. Gallwch hefyd gofyn am James os ydych chi eisiau siarad Tagalog - Pilipinas. (Enw morwynol Marion oedd Cheung, ond yn anffodus nid yw hi'n siarad Mandarin o gwbl.)

 

Gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg

Helo, Rhys sy' 'ma! Cymraeg yw fy iaith cyntaf - fe es i i Ysgol Gymraeg Gilfach, Bargoed, Ysgol Cymraeg Casnewydd ac yn hwyrach Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Yn ogystal â rhedeg Webber Design, rydw i'n gweithio fel model rôl ar gyfer y llywodraeth — yn ymweld ag ysgolion, colegau a phrifysgolion ac yn cyflyno'r sesiynau trwy Cymraeg a Saesneg. 

Back to Top