Ein Gwaith

Dyma ddetholiad o Astudiaethau Achos yn dangos ehangder gwaith cleient Webber Design. Fe welwch astudiaethau achos sy'n cwmpasu ein holl wasanaethau - brandio, dylunio print, dylunio gwe a ffotograffiaeth fasnachol.

Rhwydwaith Iechyd a Llesiant, Celfyddydau Cymru

Mae Rhwydwaith Celfyddydau mewn Iechyd Cymru yn rhwydwaith o weithwyr proffesiynol ledled Cymru sy’n ddatblygu celfyddydau mewn iechyd yn y wlad.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Yummy Italy

Mae Yummy Italy yn cynnig cyrsiau a phrofiadau gastronomig yn Bologna, yr Eidal gyda chleientiaid yn teithio o bob rhan o'r byd i fwyta, yfed a dysgu gyda nhw.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Industrial Door Services

Mae Industrial Door Services (IDS) wedi bod yn darparu drysau diwydiannol o’r safon uchaf ers 1988, gyda chanolfannau yng Nghasnewydd a Southampton.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Cyngor Dinas Casnewydd

Lansiodd Cyngor Dinas Casnewydd eu cynllun pum mlynedd yn 2018, ac roedd angen dogfen brintiedig (Cymraeg a Saesneg) a chymhwysiad dyluniad ar ystafelloedd yn y Ganolfan Ddinesig.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Leonard Cheshire

 

Mae Leonard Cheshire yn elusen iechyd a lles fawr sy’n gweithio yn y Deyrnas Unedig ac yn rhedeg prosiectau datblygu ledled y byd.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Vehicles

Lansiodd Operasonic eu opera ar deithio i’r gofod ar gyfer plant oed ysgol gynradd. Roedd angen deunyddiau marchnata printiedig a digidol arnynt, ac adnodd rhyngweithiol i

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Lyssium Aromatics

Cysylltodd Adam, sylfaenydd Lyssium Aromatics, â thîm Webber Design i holi am ffotograffiaeth cynnyrch ar gyfer ei fenter fusnes newydd. Yna fe wnaethom adeiladu gwefan e-fasnach newydd iddo…

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Hexa Finance

Cysylltodd Hexa Finance â Webber Design cyn eu lansio yn 2020 i drafod eu cynlluniau brandio a gwefan gyda’r tîm i weld sut y gallem helpu.

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni

Bron Afon

Mae Bron Afon yn fenter tai cymdeithasol yn Nhorfaen y mae Webber Design wedi bod yn gweithio gyda hi ers dechrau 2020 ar amrywiaeth o waith print

Gweler y ProsiectCysylltwch â Ni