Case Study: Leonard Cheshire

Leonard Cheshire
 

Y Cleient:

Mae Leonard Cheshire yn cefnogi pobl anabl trwy wasanaethau gofal lleol, cartrefi preswyl, byw â chymorth, cymorth cartref, gwasanaethau dydd, canolfannau gweithgareddau, gofal seibiant, gwasanaethau pontio, a chymorth cyflogaeth a sgiliau. Mae hefyd yn cynnal ymgyrchoedd gwleidyddol ar faterion sy'n effeithio ar bobl anabl.

Fe wnaethon ni gymryd rhan oherwydd:

Daeth Leonard Cheshire atom i fod yn stiwdio dylunio Cymraeg yn dilyn atgyfeiriad gan gleient arall... ac ni fyddem wedi ei gael heb fod yn siarad Cymraeg (ac yn wych yn ein swyddi), gan fod eu marchnata yn cael ei ddarparu'n ddwyieithog ledled Cymru.

 

“Chi yw'r gorau, diolch yn fawr. Deall yn llwyr y gweithio ar 1 miliwn MPH. gwerthfawrogi'n fawr!"

Katy Goldsmith
Rheolwr Brand a Marchnata, Leonard Cheshire

Emma Wilcox
Uwch Swyddog Gweithredol Datblygu Codi Arian, Leonard Cheshire Cymru

 
 

Beth Wnaethom Ni:

 • Datblygu dogfen Canllawiau Brand Dwyieithog
 • Posteri plygu (A2 - maint cerdyn credyd)
 • Cyfres o bosteri ar gyfer Strictly Cymru
 • Posteri ar gyfer Digwyddiad Golff
 • Ystod o nwyddau gan gynnwys crysau t
  llyfryn(nau) A5
 • Dogfen Newid 100 - fersiwn Gymraeg
 • Fy Llais Fy newis marchnata argraffu (taflenni a phosteri)
 • Llyfryn 'Gallu gwneud' (argraffu)
 • Ffurflenni nawdd
 • Llyfryn Ail-ddychmygu'r Gweithle
 • Llyfryn Datblygu Cymunedau
 • Dyluniad baner rholer
 
 
 
 

Brand Dwyieithog i Bawb

Pan gawson ni ein llogi am y tro cyntaf i Leonard Cheshire yng Ngwanwyn 2019, cawsom ein gwahodd i Sesiwn Ymwybyddiaeth Brand gyda’r tîm marchnata o Leonard Cheshire. Nod y diwrnod oedd sicrhau ein bod yn deall y brand yn llawn, ei ethos, naws llais ac arddulliau dylunio. Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar ddogfen Canllawiau Brand newydd Leonard Cheshire, ond gan y byddai'n ofynnol i ni gyflwyno dyluniad dwyieithog (Cymraeg a Saesneg), gofynnwyd "Ble mae'r canllawiau brand dwyieithog?"

Daeth yn amlwg nad oedd unrhyw rai, a gyda'n profiad o frandio a dylunio dwyieithog, cawsom y dasg o ddatblygu 'Brand Dwyieithog i Bawb' - dogfen canllawiau brand newydd, yn benodol ar gyfer Leonard Cheshire Cymru. Fel gyda gwaith dylunio dwyieithog blaenorol, ein prif bwynt cyfeirio oedd Gilde Dylunio Dwyieithog Comisiynydd y Gymraeg.

[O ganlyniad i’r gwaith hwn, gwahoddwyd Rhys i draddodi darlith ‘Dylunio Graffig Dwyieithog’ i fyfyrwyr Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd’]

Mewn ychydig llai na blwyddyn (ers i ni gael ein recriwtio) rydym wedi cwblhau tua 20 o brosiectau ar gyfer Leonard Cheshire (a Leonard Cheshire Cymru). Mae llawer gormod i'w ddangos, ond dyma ddetholiad o'n gwaith.

lc-brand-cover

leonardCheshireCymru-brandguidelines1

leonardCheshireCymru-brandguidelines3

Detholiad o daeniadau o'r Canllawiau Brand Dwyieithog. Dogfen Dirwedd A4.

Dylunio Dwyieithog

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Webber Design, Rhys, yn siaradwr Cymraeg rhugl, ac mae hyn yn ein galluogi i gystadlu am waith dylunio graffeg a gwe dwyieithog a’i gyflwyno. Rydym yn gwneud dau fath o swydd i Leonard Cheshire:

 • Dylunio graffeg dwyieithog pwrpasol — dylunio deunyddiau marchnata print ar gyfer Leonard Cheshire Cymru.
 • Dylunio cyfieithu — cynhyrchu fersiynau Cymraeg o ddeunyddiau a ddyluniwyd yn fewnol yn Leonard Cheshire yn Llundain.

foldingposters

Mae'r posteri dwyieithog (dwyochrog) A2 hyn yn plygu i lawr i faint cerdyn credyd (ish).

ecd

Dwy ochr taflen ddwyieithog (uchod).

popup-banners-leonardcheshire-dancing

Rhai o amrywiaeth o ddyluniadau baneri.

SIGNAGE

Fel rhan o'r ddogfen canllawiau brand dwyieithog fe wnaethom ddylunio datrysiadau dwyieithog ar gyfer: Arwyddion (gweler uchod), taflenni, taflenni, llyfrynnau, posteri, nwyddau, hysbysfyrddau, baneri a mwy.

lc-layouts

Detholiad o gynlluniau ar gyfer dogfennau amrywiol.

merch

A detholiad o ddyluniadau nwyddau.

icanidid

Ac yn olaf, rhai cardiau post/taflenni.

Rydym yn edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o ddylunio i Leonard Cheshire. Rydyn ni'n caru'r cleient hwn!