Polisi Cwcis

Mae’r cwcis ar ein gwefan yn cael eu defnyddio i storio gwybodaeth, megis faint o’r gloch y digwyddodd eich ymweliad presennol, a ydych wedi bod i’r safle o’r blaen, a pha wefan a’ch cyfeiriodd at y dudalen we.

Nid yw'r cwcis hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy ond byddant yn defnyddio cyfeiriad IP eich cyfrifiadur i wybod o ble yn y byd yr ydych yn cyrchu'r Rhyngrwyd.

Mae Google yn storio'r wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gall Google drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Datganiad Cwcis.eu